Schat je dagelijkse verbruik

Wij geven je een schatting van je brandstofverbruik voor de versie van jouw keuze.In enkele klikken ontvang je een gepersonaliseerde schatting op basis van je rijgewoontes en ritten.

* Gehomologeerd verbruik in volledige cyclus volgens de WLTP-norm.

Berekeningsmethode van de simulator: de weergegeven cijfers komen overeen met een gemiddeld verbruik dat is geschat op basis van het gekende voertuiggebruik (aan de hand van interne gegevens of een berekening op basis van deze gegevens). Deze schatting werd vervolgens verder verfijnd rekening houdend met de antwoorden van de klant over zijn verbruik. Deze schatting is louter indicatief en kan afwijken van de werkelijke verbruiksomstandigheden. De resultaten van de simulatie geven geen aanleiding tot een verplichting van Renault m.b.t. het voertuigverbruik in reële omstandigheden en kunnen het gehomologeerde verbruik (WLTP) dat op de website wordt weergegeven, niet vervangen.

Reglementaire weergave van het gehomologeerde verbruik: sinds 1 september 2018 worden lichte nieuwe voertuigen in Europa onthaald op basis van een overeengekomen procedure voor lichte voertuigen (Worldwide Harmonized Light Vehicles, WLTP). Bij deze testprocedure worden het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot gemeten. Deze test is realistischer dan de voorgaande NEDC-procedure.