Inleiding tot de nieuwe reglementeringen

Verlagen van het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen

Betrouwbare en efficiënte oplossingen

Dacia Duster oranje

DACIA verbindt zich ertoe om de aankoop en het gebruik van een nieuwe wagen betaalbaar te houden. Wij bieden aantrekkelijke en kwalitatieve wagens met betrouwbare en efficiënte technologieën. Onze wagens zijn uitgerust met technologieën van de Groep Renault en profiteren op die manier van haar knowhow om het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen te verlagen. Bij DACIA helpen we u om actief de kostprijs van het gebruik van uw wagen te doen dalen. Zo bieden wij u een waaier van oplossingen en technologieën om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot vóór, tijdens en na het rijden te verlagen door een optimaal gebruik van de wagen.

 

De reglementeringen evolueren en wij spelen hierop in. Dat begint bij de integratie van de geharmoniseerde wereldwijde testprocedure voor personenwagens en lichte bedrijfswagens (in het Engels WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Met dit protocol krijgen consumenten toegang tot gegevens over het brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen die veel dichter aanleunen bij het dagelijkse gebruik van hun wagen.

De reglementering begrijpen: WLTP en RDE WLTP en RDE

Youtube is uitgeschakeld. Autoriseer het plaatsen van social cookies om toegang te krijgen tot de inhoud

WLTP werd op 1 september 2017 van kracht en verving het vroegere NEDC-protocol (New European Driving Cycle). Aan dit protocol wordt een tweede toegevoegd, dat RDE wordt genoemd (Real Driving Emissions). Deze leveren resultaten op m.b.t. het verbruik en de uitstoot die dichter aanleunen bij uw dagelijks gebruik. Ontdek ze in deze video.

WLTP - certificeringsprotocol

Certificeringsprotocol

Dit is een reeks van verplichte testen die de reglementaire conformiteit van alle nieuwe wagens op de markt certificeren. Het doel bestaat erin na te gaan of alle wagens voldoen aan de normen voor de uitstoot van vervuilende stoffen, samen antivervuilingsnormen genoemd. Momenteel is de Euro 6-norm van kracht.

 

De testen worden in een laboratorium uitgevoerd door onafhankelijke instellingen.

 

Deze testen zijn gebaseerd op gestandaardiseerde rijcycli (duur, snelheid, uitrusting, temperatuur, enz.) en meten de uitstoot van vervuilende stoffen en CO2, en het brandstofverbruik voor wagens met een verbrandingsmotor. Aan de hand van deze metingen kunnen modellen van verschillende fabrikanten worden vergeleken.

Alt afbeelding C29

Van NEDC naar WLTP

Vóór september 2017 was het homologatieprotocol NEDC, dé referentie sinds de jaren negentig, van kracht. Dat was echter verouderd omdat het geen rekening hield met de evoluties in de automobielsector. Het WLTP-protocol vervangt dus NEDC.

 

Wat is nu het verschil tussen beide protocollen? De rijcyclus bij WLTP is langer en representatiever dan die van NEDC. De testsnelheden zijn hoger, de geteste temperatuurbereiken zijn groter en er wordt rekening gehouden met alle uitrustingen van de wagen (zie verder). Kortom, het levert resultaten op die dichter aanleunen bij de werkelijkheid.

Vergelijking NEDC en WLTP

NEDC

Eigenschappen
 • Cyclusduur (min): 20
 • Afstand (km): 11
 • Gemiddelde snelheid (km/h): 34
 • Maximumsnelheid (km/h): 120
 • % stilstandtijd: 24

 

Resultaten: 

De testresultaten worden afgeleid van werkelijke rijomstandigheden.

Een resultaat per model/motor/versnellingsbak.

 

Vergelijking NEDC en WLTP

WLTP

Eigenschappen
 • Cyclusduur (min): 30
 • Afstand (km): 23
 • Gemiddelde snelheid (km/h): 47
 • Maximumsnelheid (km/h): 131
 • % stilstandtijd: 13


Resultaten:

De testresultaten leunen dichter aan bij de realiteit.

Een minimum- en maximumresultaat per model/motor/versnellingsbak.

De testomstandigheden liggen dichter bij het werkelijke gebruik. Bijgevolg zijn de resultaten m.b.t. verbruik en uitstoot dus hoger. Toch wordt het werkelijke dagelijkse verbruik niet beïnvloed. Het is niet meer dan een eerlijkere representatie van het verbruik en de uitstoot die, bij WLTP, nauwkeuriger rekening houdt met het type wagen maar ook met de uitrustingen en gekozen opties. Deze meting wordt overigens geschat op basis van een reeks resultaten die tijdens de test worden geregistreerd. Eenzelfde model van een wagen zal dus meerdere waarden hebben in functie van de aanwezige uitrustingen en opties, in tegenstelling tot één resultaat per model bij het NEDC-protocol.

Uitstoot bij reële rijomstandigheden (RDE)

Uitstoot bij reële rijomstandigheden (RDE)

Ook al zijn de rijomstandigheden tijdens de WLTP-test strenger dan die van het NEDC-protocol, toch houden zij geen rekening met alle parameters van het reële verbruik van een wagen. Daarvoor is er de test voor de uitstoot bij reële rijomstandigheden (RDE).

 

Deze wordt uitgevoerd op wegen in reële rijomstandigheden en vult de homologatie aan door de werkelijke uitstoot van vervuilende stoffen te controleren.

 

De Groep Renault is al begonnen met het verstrekken van de resultaten van RDE-testen aan haar klanten voor nieuwe wagens die na mei 2016 zijn ingeschreven. Ga voor meer informatie naar grouperenault.com/RDE.

Homologatieprotocol

Wat betekent dat voor u

Het is belangrijk om te onthouden dat noch de prestaties, noch het werkelijke brandstofverbruik wordt beïnvloed, ongeacht het homologatieprotocol.

 

Nochtans liggen de resultaten van de CO2-gehaltes en het brandstofverbruik die fabrikanten publiceren, uiteraard hoger omdat het nieuwe WLTP-protocol het dagelijkse gebruik van de wagen beter weerspiegelt.

 

Concreet is WTLP nauwkeuriger dan NEDC maar heeft het geen invloed op de prestaties of het werkelijke brandstofverbruik van uw wagen.

Onze verbintenissen

U heldere informatie verstrekken over het brandstofverbruik van onze wagens

Dacia - WLTP

Transparantie en eenvoud zijn altijd al sleutelwoorden geweest voor het merk DACIA.

Sinds september 2018 zijn alle nieuwe DACIA-wagens die verkocht worden binnen et netwerk gehomologeerd volgens WLTP.

Onze oplossingen

U intelligente oplossingen bieden om steeds meer te besparen

Met Dacia profiteert u van de beste technologieën die de Groep Renault te bieden heeft

Dacia - Verbruik

Technologieën om het verbruik te verlagen

 

 • Geïntegreerde functies waaronder – naargelang het model - een indicator om te schakelen, een eco-modusknop, de mogelijkheid om een balans van het traject met een eco-score te ontvangen en dankzij eco-coaching adviezen in realtime voor zuinig rijden om het brandstofverbruik te optimaliseren.

 • Stop & Start-systeem, dat het brandstofverbruik doet verlagen wanneer het voertuig stilstaat.
 •