Onze verzekeringen

Onze verzekeringen werden uitgedacht om het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden.

PROFITEER VAN VOORDELIGE VOORWAARDEN

Alt afbeelding C29

Exclusieve voordelen

 • Tot 3 jaar nieuwwaarde: In geval van total loss of diefstal van uw voertuig binnen de eerste 36 maanden, betaalt Renault Verzekeringen de verzekerde waarde van de wagen terug bij aankoop van een nieuwe Renault.
 • Franchise naar keuze: Kies, naargelang uw budget, voor Engelse franchise (de franchise valt weg als het bedrag van de kosten van de herstelling hoger is dan 2,5% van de verzekerde waarde) of vaste franchise (2,5% van de verzekerde waarde) als de herstellingen uitgevoerd worden in een garage die wordt erkend door Renault Verzekeringen.
 • Total loss dekking op de teruggenomen wagen: In geval van total loss, is de wagen die u wilt laten overnemen, verzekerd voor de waarde aangegeven door de garage op de orderbestelling van de nieuwe wagen tot aan de levering van deze laatste.
 • Maandelijkse afbetaling zonder kosten: Vereenvoudig uw leven en spreid uw betalingen gratis over maandelijks afbetalingen. Een autoverzekering aan een lage prijs.
 • Gratis bijstand bij een ongeval, zowel in België als in het buitenland.
 • Bill Protect : Door voor Omnium te kiezen, dekt Dacia Assurances uw premies voor autoverzekeringen als u een baan verliest, wordt opgenomen in het ziekenhuis of als u tijdelijk arbeidsongeschikt bent.

Dacia Assurance beschermt u in elke situatie

  Burgerlijke aansprakelijkheid Mini Omnium Full Omnium
Burgerlijke aansprakelijkheid ja ja ja
Bijstand ja ja ja
Diefstal of poging tot diefstal nee ja ja
Brand nee ja ja
Glasbreuk nee ja ja
Aanrijdingen met dieren nee ja ja
Schade door natuurgeweld nee ja ja
Materiële schade nee nee ja
Vandalisme nee nee ja
Vluchtmisdrijf nee nee ja
Bill Protect nee nee ja
Alt afbeelding C29

Verzekeringen personen en derden

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA): De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor iedere wagen. Als u verantwoordelijk bent voor een ongeval, vergoedt uw BA in uw plaats de materiële en lijfelijke schade veroorzaakt aan anderen evenals lijfelijke schade van de passagiers van het voertuig. 

 

Juridische bescherming: deze beschermt u in geval van betwisting van aansprakelijkheid. 

 

Bestuurdersverzekeringen: de lijfelijke schade van de bestuurder wordt niet gedekt door de BA. Sluit een bestuurdersverzekering af om ervoor te zorgen dat ook die letsels gedekt zijn. De verzekering vergoedt de kosten als gevolg van lichamelijke letsels opgelopen door de bestuurder van het voertuig.

Krediet- verzekeringen

Omdat uw gemoedsrust en die van uw naasten net zo belangrijk is als rijplezier

Alt Image C29

Schuldaldoverzekering

Bescherm uzelf voor tegenslag

Schuldaldoverzekering verzekert u tijdens de volledige duur van uw financieringscontract: 

 

 • De afsluiting van uw financiering in geval van totale en blijvende invaliditeit of overlijden, met uitzondering van het ballonkrediet
 • De tenlasteneming van de maandaflossingen in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid

*De verzekering AlphaCredit Protection, van Cardif Assurance Vie (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Montagne du Parc 8 Bte 2 1000 Brussel, KBO-nr.: BE 0435.018.274, BNB nr.: 979), is een collectieve levensverzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Warandeberg 8 Bte 3, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, KBO-nr. BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurance Vie), waartoe je kan toetreden tot uiterlijk 90 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in een terugbetaling van het verschuldigde schuldsaldo van het krediet in geval van overlijden of definitieve invaliditeit en in de betaling van de maandelijkse kredietaflossing in geval van volledige arbeidsongeschiktheid. Voornaamste uitsluitingen: zelfmoord binnen het eerste jaar (waarborg overlijden en definitieve invaliditeit), psychische stoornissen (waarborg invaliditeit en arbeidsongeschiktheid). AlphaCredit Protection heeft een duurtijd die samenloopt met de duurtijd van het krediet, en valt onder het Belgische recht. De berekening van jouw premie kan worden aangevraagd via ac.customer@alphacredit.be. De informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kan je sturen naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurance Vie behouden zich het recht voor om de toetreding tot de verzekering te weigeren. Je kan eventuele klachten richten tot klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing je niet bevalt, tot info@ombudsman.as. Je kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een brief te sturen naar AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is een vorm van publiciteit.

Kredietverzekeringen - Extra Protection

Jobverlies verzekering

Volledig gedekt in geval van werkloosheid

Jobverlies verzekering beschermt je in het geval van ongewenst werkloosheid.

 

Je maandelijkse afbetalingen worden in deze moeilijke tijd geregeld, zodat je de tijd hebt om je te concentreren op de essentie.

*De verzekering JOB Protection, van Cardif Assurances Risques Divers (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Montagne du Parc 8 Bte 2 1000 Brussel, KBO nr. : BE 0435.025.994 BNB nr. : 978), is een collectieve verzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Warandeberg 8 Bte 3, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, RPM BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers), waartoe u kan toetreden tot uiterlijk 60 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in de betaling van de maandelijkse kredietaflossing in geval van onvrijwillige werkloosheid gedurende 12 maanden maximum. Voornaamste uitsluitingen: zware fout, einde van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. JOB Protection heeft een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging, , en valt onder het Belgische recht. De berekening van uw premie is beschikbaar op aanvraag via ac.customer@alphacredit.be, de informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kunt u verzenden naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurances Risques Divers, behouden zich het recht de toetreding tot de verzekering te weigeren. Eventuele klachten kan u bezorgen aan klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing u niet bevalt, info@ombudsman.as. U kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een schrijven aan AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is publiciteit.

Alt Image C29

Verzekering financieel verlies

Geen paniek, zelfs niet bij een total loss van je wagen.

Verzekering financieel verlies is een eenvoudig en voordelig middel om zich te beschermen tegen de gevolgen van tegen de gevolgen van total loss of diefstal van je voertuig.*

 

Afhankelijk van het jaar van het schadegeval krijg je tot 40% van het geleende kapitaal terug:

 

 • 1e jaar van de financiering: 25% van het geleende bedrag.
 • 2e jaar van de financiering: 30% van het geleende bedrag.
 • 3e jaar van de financiering: 35% van het geleende bedrag.
 • Van het 4e tot 5e jaar van de financiering: 40% van het geleende bedrag.

 

Met verzekering financieel verlies ben je dus beschermd tegen de waardedaling van de wagen en het verlies aan mobiliteit door total loss, diefstal of brand van je wagen.

 

* Onder voorbehoud van aanvaarding van je dossier door Alpha Credit S.A. (Ontlener), Warandeberg 8C, 1000 Brussel.

*De verzekering Extra Protection, van Cardif Assurances Risques Divers (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Montagne du Parc 8 Bte 2 1000 Brussel, KBO-nr.: BE 0435.025.994, BNB-nr.: 978), is een collectieve verzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Warandeberg 8 Bte 3, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, KBO-nr. BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers), waartoe je kan toetreden tot uiterlijk 60 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in de betaling van een vergoeding in geval van total loss of diefstal van het verzekerde voertuig. Voornaamste uitsluitingen: opzettelijke daad, deelname aan een wedstrijd. Extra Protection heeft een duurtijd van 1 jaar die stilzwijgend wordt verlengd en valt onder het Belgische recht. De berekening van jouw premie kan worden aangevraagd via ac.customer@alphacredit.be. De informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kan je sturen naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurance Risques Divers behouden zich het recht voor om de toetreding tot de verzekering te weigeren. Je kan eventuele klachten richten tot klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing je niet bevalt, tot info@ombudsman.as. Je kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een brief te sturen naar AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is een vorm van publiciteit.

Om verder te gaan