Dieselmotoren en benzinemotoren

AdBlue®-tank

Dieselmotoren Blue dCi

Om de uitstoot van vervuilende stoffen te verlagen, zijn de Dieselmotoren Blue dCi uitgerust met een SCR* (selectieve katalytische reductie) die werkt met AdBlue®. Deze technologie zet de stikstofoxiden (NOx) continu om in onschadelijke gassen (waterdamp en stikstof).

 

Deze in alle situaties efficiënte technologie heeft geen impact op de prestaties van de Blue dCi-motoren. Dankzij het gebruik ervan kan voldaan worden aan de strenge normen die momenteel van toepassing zijn.

Voordelen

 • AdBlue® bestaat uit 32,5% puur ureum en 67,5%
  gedemineraliseerd water en is een kleurloze en niet-giftige waterachtige
  oplossing.

 • AdBlue® is beschikbaar in de meeste tankstations.

 • Uw wagen zal u verwittigen wanneer u de AdBlue®-tank moet bijvullen. Een volle tank AdBlue® volstaat voor 6 tot 8 volle
  tanks** brandstof.

Goed om weten

 • AdBlue® bestaat uit 32,5% puur ureum en 67,5%
  gedemineraliseerd water en is een kleurloze en niet-giftige waterachtige
  oplossing.

 • AdBlue® is beschikbaar in de meeste tankstations.

 • Uw wagen zal u verwittigen wanneer u de
  AdBlue®-tank moet bijvullen. Een volle tank AdBlue® volstaat voor 6 tot 8 volle
  tanks** brandstof.

(*) Bij de selectieve katalytische reductie wordt ammoniak (NH3) afkomstig van de AdBlue® in de katalysator geïnjecteerd. De chemische reactie die dan ontstaat zet de stikstofoxiden (NOx) om in niet-vervuilende gassen (waterdamp en onschadelijke stikstof).

(**) Het verbruik van AdBlue® is afhankelijk van de gebruikscondities van het voertuig, de uitrustingen en rijstijl. Het volume van de AdBlue®-tank is afhankelijk van het model. Doorgaans is die 15 tot 20 liter. De prijs van AdBlue® varieert naargelang de conditionering, maar blijft aantrekkelijk voor de consument.

Deeltjesfilter (FAP)

Benzinemotoren met deeltjesfilter

Om de uitstoot van deeltjes te beperken, beschikken nieuwe benzinemotoren met directe injectie voortaan over een deeltjesfilter (GPF) ter hoogte van de uitlaat.

 

Deze technologie verwijdert deeltjes uit het uitlaatgas en vangt ze op in een microporeuze honingraatstructuur. Vervolgens worden ze verbrand via een automatische en zeer regelmatige regeneratie.

 

 

De voordelen

 

 • De deeltjesfilter vergt geen onderhoud.
 • Hij heeft geen impact op het rijgedrag van uw wagen.
 • Verder heeft hij geen invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.
WLTP

Zie ook

WLTP-antivervuilingsnorm

Een reglementering die dichter aanleunt bij het werkelijke rijgedrag en dagelijkse verbruikswaarden.